Naar de inhoud

Voorstellen

Wij zijn ervaren en enthousiaste oefentherapeuten die bij de behandeling u centraal stellen. Onze kennis en uw wensen leiden tot zorg op maat.  Wij werken aan de hand van richtlijnen en protocollen, maar de behandelingen worden altijd aan uw persoonlijke situatie aangepast.

Wij werken beide vanuit het biopsychosociale model. Een mens (met pijn) is meer dan alleen een lichaam (bio). Gedachten en emoties (psycho) bepalen hoe je reageert en omgaat met de pijn. Bovendien maakt iedereen deel uit van een sociale omgeving; familie, vrienden, collega’s en buren bijvoorbeeld. Heb je het naar je zin op je werk en in je privéleven, dan doet je dat goed. Ook pijn is een bio-psycho-sociaal fenomeen.

Dit betekent dat wij naast een gezond houdings- en bewegingspatroon ook ademhaling, ontspanning, lichaamsbewustzijn en het omgaan met de pijn/beperking belangrijk vinden bij de behandeling.

Doordat wij al zo lang werken, en veel cursussen op allerlei gebied hebben gevolgd, gebruiken wij verschillende hulpmiddelen om het oefenen gemakkelijker of effectiever te maken. Zo passen wij zo nodig Kinesiotaping toe, en zijn beide Balbalanstherapeut. Een mooie aanvullende methode is de Bugnet methode, die we onder andere toepassen bij hypermobiliteit en bij veel andere patiënten waarbij de stabiliteit verminderd is.

Om de therapie succesvol te maken geven wij u oefeningen of aandachtspunten mee om thuis uit te voeren. Deze oefeningen vragen geen dure apparaten, maar zijn eenvoudig uit te voeren en niet belastend.
Toepassing van de correcties en adviezen in het dagelijks leven is een essentieel onderdeel van onze behandelvisie. Zo kan worden voorkomen dat een klacht steeds weer terugkeert.

Wat zeggen onze patiënten hiervan?

De meesten geven aan dat zij de oefeningen als prettig ervaren, en graag doen omdat ze de klachten verminderen.

De patiënten waarderen bij ons de bewustwording, waardoor zij beter leerden luisteren naar hun lichaam en klachten konden verminderen of voorkomen. Zij geven aan dat de persoonlijke aandacht en de oefeningen die op hun eigen niveau waren aangepast hen goed geholpen hebben.

Even voorstellen Marcella Sjollema

Sinds 1992 afgestudeerd en werkzaam als Oefentherapeut Mensendieck. Ik ben geregistreerd bekkenoefentherapeut en Master of Science met een afgeronde opleiding Master Bekkenfysiotherapie. Dit is dezelfde opleiding als die Master bekkenfysiotherapeuten hebben gevolgd. Ik ben bekwaam en bevoegd om alle (bijzondere) handelingen uitvoeren zoals het inwendig onderzoeken en behandelen. De laatste inzichten uit de wetenschap, werkervaring en de wensen van de patiënt worden tijdens de behandelingen gecombineerd om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

Ik ben werkzaam in mijn praktijk aan huis op Rozenstraat 13 in de “bloemenbuurt” vlakbij het centrum van Purmerend. Daarnaast werk ik in een fysiotherapie praktijk in Amsterdam, waar ik alleen als Bekkentherapeut werkzaam ben.

Ik heb contracten met alle zorgverzekeraars.

Ik ben lid van het netwerk chronische pijn, slaapoefentherapeut en zie ik veel patiënten met spanning gerelateerde (psychosomatische) klachten. Ook integreer ik mindfulness oefeningen binnen de behandeling. Dit sluit heel goed aan bij de basis methode van oefentherapie Mensendieck. Ik zie veel vrouwen met (zwangerschapsgerelateerde) bekken/rugpijn en mensen met bekkenbodem gerelateerde stoornissen zoals ongewild urineverlies en ontlastingsproblemen. Daarnaast geef ik individuele zwangerschapsbegeleiding op maat.

Bij het behandelen van mensen met chronische pijn staat de omgang met de pijn voorop. Denk aan klachten zoals artrose, fibromyalgie, whiplash klachten en chronische rugklachten. Alle therapeuten die bij het netwerk chronische pijn zijn aangesloten werken volgens hetzelfde protocol en worden jaarlijks bijgeschoold. De nieuwste wetenschappelijke inzichten worden steeds geïntegreerd in de behandeling.

Omdat ik veel patiënten had met slaapproblemen, heb ik me daar ook in bijgeschoold. Het aantal patiënten dat zich meldt met slaapproblemen wordt steeds groter. Niet verwonderlijk, veel mensen kampen hiermee.

Tevens ben ik sportmasseur. U kunt ook los van de behandelingen een massage boeken.

Ik schrijf regelmatig een blog over uiteenlopende onderwerpen. Ook heb ik een you tube kanaal waar u een klein aantal filmpjes kunt bekijken/beluisteren. Tot nu toe heb ik er een paar ontspannings/aandachts/meditatie oefeningen op staan die het je makkelijker maken om thuis daarmee te oefenen.

Daarnaast ben ik geschoold als leefstijladviseur en sportdocent.

Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister van het Nederlands Paramedisch Instituut. Ik neem deel aan 4 intercollegiale overleggen.

Bekijk hier het filmpje over mijn werkwijze.

Even voorstellen Marijke

In 1983 ben ik afgestudeerd van de Mensendieck opleiding, en in 1985 ben ik gestart met mijn eigen praktijk in Purmerend.

In de loop van de meer dan 35 jaar dat ik werk heb ik veel cursussen gevolgd op allerlei gebied, waarbij mijn interesse vooral ligt bij orthopedie en neurologie.

Patienten met complexe klachten van deze aard krijgen vaak te horen “dat ze er maar mee moeten leren leven”. Maar hoe dan?? Samen met hen zoek ik naar de beste manier. Door houdings- en bewegingsadviezen, onderhoudsoefeningen, veel tips voor het dagelijks leven en uiteraard een luisterend oor.  Mijn motto is daarbij vaak: “Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan”.
Deze patienten krijgen namelijk bijna allemaal te horen dat ze moeten “bewegen, maar wel met mate”. Dat is geen gemakkelijk advies! Betekent dit dat je maar gewoon moet doorzetten ook al doet het pijn, of moet je de pijn juist voorkomen door zo min mogelijk te doen? Vooral als er sprake is van langdurig bestaande klachten, heeft een patient zich al helemaal aangepast aan de beperkingen, en zijn er om de pijnlijke plek heen vaak verkrampte spieren ontstaan die het ontspannen/normaal bewegen aardig in de weg kunnen zitten. Soms moeten we daarom eerst zorgen dat pijnlijke verkrampte spieren (vooral rond littekens) weer in beweging komen. Daarvoor gebruik ik zo nodig ondersteunende Bindweefselmassage of Triggerpointmassage.

Verder heb ik een enorm assortiment aan oefeningen en kleine oefenmaterialen ter beschikking. Vanuit kleine oefeningetjes, die vaak in het dagelijks leven kunnen worden ingepast, werken we zo snel mogelijk toe naar de dagelijkse activiteiten. Vaak probeer ik ook de oefeningen tijdens dagelijkse werkzaamheden in te passen: zo kost het geen extra tijd, en slijpt het snel in.

Affiniteit met kinderen en tieners met houdingsproblemen heb ik altijd gehad.
Sinds 2005 ben ik afgestudeerd als Kinderoefentherapeut, en van 2008 tot juli 2016 werkte ik ook in mijn eigen praktijk in Wormerveer, Kinderoefentherapie Zaanstreek-Noord (www.kinderoefentherapie-zn.nl). Deze praktijk is nu overgenomen door Fabian Geerestein en Tamara de Boer, die voortgaan op de door ons ingeslagen weg.
Dit betekent dat ik in Purmerend minder kleine kinderen behandel, maar vooral veel kinderen in de bovenbouw van de basisschool, en tieners met houdingsproblemen (scoliose, kyfose), of met rug-, knie-, en voetklachten. Tieners kunnen lastig te motiveren zijn, maar door humor en een open en geïnteresseerde houding bouw ik meestal wel een goede band met ze op.
Sinds 2015 ben ik gecertificeerd als Schroth Best Practice therapeut, en sinds oktober 2016 ook als Schroth 3D therapeut. Deze behandeltechniek is specifiek gericht op patienten met scoliose. Niet alleen kinderen in de groei, ook volwassenen (ook met degeneratieve scoliose, en zelfs als ze al aan de scoliose zijn geopereerd) kunnen baat hebben bij deze wetenschappelijk bewezen effectieve oefenmethode. In 2018 heb ik ook de cursus SEAS gedaan, dit is een andere behandelwijze voor scoliose patienten, ontwikkeld door het ISICO instituut in Italië. Ik merk dat ik hierdoor steeds meer patienten met scoliose zie. Omdat ik me graag op de hoogte wil stellen van alle nieuwe ontwikkelingen op dit gebied ga ik al jaren naar de jaarlijkse internationale bijeenkomst van SOSORT (Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment).

Bij de behandeling gebruik ik soms de WII met balanceboard. Zo kan je al spelend leren om gestrekt en in goede balans te staan, en wordt het oefenen plezieriger.

Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici.

Samenwerken met collega’s en andere (para-)medici (vooral in de regio) vind ik belangrijk. Omdat ik al zo lang mijn praktijk voer heb ik een groot netwerk van contacten opgebouwd: zij kennen mij, en ik ken hen. Over en weer helpen we elkaar bij het zoeken naar oplossingen voor de hulpvragen van onze patiënten.
Met een groep collega oefentherapeuten heb ik een samenwerkingsverband Beweegwijze.

Veel van mijn contacten hebben te maken met scoliose: Ik zit in meerdere intercollegiale (app)groepjes van Scoliose therapeuten zowelNationaal als Internationaal. Om in Nederland elkaar goed te kunnen vinden heb ik in 2017 de Praktijkzoeker ontwikkeld: de site www.schroth-therapeut.nl, waar alle Schroth therapeuten van Nederland op staan, en die veel gebruikt wordt door patienten en verwijzers.

Omdat ik wetenschappelijk onderzoek naar onze beroepsgroep belangrijk vind ben ik al ruim 10 jaar peilstation van LIPZ, een statistisch onderzoek vanuit het NIVEL.

 

logo-kp
Netwerk Chronische Pijn
logo-kp