Naar de inhoud

Voorstellen

Wij zijn ervaren en enthousiaste oefentherapeuten die bij de behandeling u centraal stellen. Onze kennis en uw wensen leiden tot zorg op maat.  Wij werken niet aan de hand van rigide protocollen, de behandelingen worden altijd aan uw persoonlijke situatie aangepast.

Wij werken beide vanuit het biopsychosociale model. Een mens (met pijn) is meer dan alleen een lichaam (bio). Gedachten en emoties (psycho) bepalen hoe je reageert en omgaat met de pijn. Bovendien maakt iedereen deel uit van een sociale omgeving; familie, vrienden, collega’s en buren bijvoorbeeld. Heb je het naar je zin op je werk en in je privéleven, dan doet je dat goed. Ook pijn is een bio-psycho-sociaal fenomeen.

Dit betekent dat wij naast een gezond houdings- en bewegingspatroon ook ademhaling, ontspanning, lichaamsbewustzijn en het omgaan met de pijn/beperking belangrijk vinden bij de behandeling.

Doordat wij al zo lang werken, en veel cursussen op allerlei gebied hebben gevolgd, gebruiken wij verschillende hulpmiddelen om het oefenen gemakkelijker of effectiever te maken. Zo passen wij zo nodig Kinesiotaping toe, en zijn beide Balbalanstherapeut. Een mooie aanvullende methode is de Bugnet methode, die we onder andere toepassen bij hypermobiliteit en bij veel andere patiënten waarbij de stabiliteit verminderd is.

Om de therapie succesvol te maken geven wij u oefeningen of aandachtspunten mee om thuis uit te voeren. Deze oefeningen vragen geen dure apparaten, maar zijn eenvoudig uit te voeren en niet belastend.
Toepassing van de correcties en adviezen in het dagelijks leven is een essentieel onderdeel van onze behandelvisie. Zo kan worden voorkomen dat een klacht steeds weer terugkeert.

Wat zeggen onze patiënten hiervan?

De meesten geven aan dat zij de oefeningen als prettig ervaren, en graag doen omdat ze de klachten verminderen.

De patiënten waarderen bij ons de bewustwording, waardoor zij beter leerden luisteren naar hun lichaam en klachten konden verminderen of voorkomen. Zij geven aan dat de persoonlijke aandacht en de oefeningen die op hun eigen niveau waren aangepast hen goed geholpen hebben.

Even voorstellen Marcella

Sinds 1992 ben ik afgestudeerd en werkzaam als Oefentherapeut Mensendieck.

Vanaf 1 januari 2009 heb ik een praktijk in Gezondheidscentrum Weidevenne aan de Melbournestraat in Purmerend. Daarvoor heb ik jarenlang een praktijk elders gehad.
Vanaf september 2018 heb ik tevens een praktijk aan huis in de Rozenstraat 13 in de “Bloemenbuurt” bij het centrum van Purmerend.
Ik werk veel samen met andere disciplines in en buiten het gezondheidscentrum zoals de huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, logopedisten, verloskundigen, dieëtisten en psychologen om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk af te stemmen.

Behalve algemeen oefentherapeut ben ik ook geregistreerd bekkenoefentherapeut (per september 2018 ben ik begonnen aan de master Bekkenfysiotherapie aan het SOMT), lid van het netwerk chronische pijn en het artrose netwerk, slaapoefentherapeut en zie ik veel patiënten met spanning gerelateerde (psychosomatische) klachten. Ook integreer ik mindfulness oefeningen binnen de behandeling. Dit sluit heel goed aan bij de basis methode van oefentherapie Mensendieck. Ik ben uitgebreid geschoold en heb ruime ervaring met het behandelen van problemen van het bekken en de bekkenbodem.  Ik zie heel veel vrouwen met zwangerschapsgerelateerde bekken/rugpijn en mensen met bekkenbodem gerelateerde stoornissen zoals ongewild urineverlies en ontlastingsproblemen. Ik behandel ook kinderen met deze problemen. Daarnaast geef ik individuele zwangerschapsbegeleiding op maat.

Bij het behandelen van mensen met chronische pijn staat de omgang met de pijn voorop. Denk aan klachten zoals artrose, fibromyalgie, whiplash klachten en chronische rugklachten. Alle therapeuten die bij het netwerk chronische pijn zijn aangesloten werken volgens hetzelfde protocol en worden jaarlijks bijgeschoold. De nieuwste wetenschappelijke inzichten worden steeds geïntegreerd in de behandeling.

Omdat ik veel patiënten had met slaapproblemen, heb ik me daar ook in bijgeschoold. Het aantal patiënten dat zich meldt met slaapproblemen wordt steeds groter. Niet verwonderlijk, veel mensen kampen hiermee.

Ik schrijf regelmatig een blog over uiteenlopende onderwerpen. Ook heb ik een you tube kanaal waar u een klein aantal filmpjes kunt bekijken/beluisteren. Tot nu toe heb ik er een paar ontspannings/aandachts/meditatie oefeningen op staan die het je makkelijker maken om thuis daarmee te oefenen.

Daarnaast ben ik geschoold als leefstijladviseur en sportdocent. Een leefstijladviseur coacht, informeert en adviseert mensen naar een gezondere en actieve leefstijl.
De leefstijladviseur bevordert gezond gedrag, zodat het risico op chronische aandoeningen of complicaties wordt beperkt.
Samen zoeken we naar een vorm van bewegen die bij u past zodat u er plezier in heeft. Dan hoef je niet te denken in termen van volhouden. Door meer te bewegen voelt u zich fitter en kunt u gezondheidsproblemen zoals hoge bloeddruk, diabetes en overgewicht verbeteren. Mijn ervaring is dat de meeste mensen wel bepaalde aspecten van zijn/haar gedrag willen veranderen of verbeteren. Wat zijn je wensen, verlangens en mogelijkheden? Welke 1e kleine stap kun je zetten? Inmiddels ben ik niet meer werkzaam als sportdocent maar ken wel heel veel oefeningen gericht op bijvoorbeeld stabiliteit en kracht.
Momenteel volg ik een opleiding tot sportmasseur. Ik vind de massages zeker een toegevoegde waarde hebben aan de behandelingen. U kunt ook los van de behandelingen een massage boeken.

Bij DOKh zet ik mij in bij de werkgroep deskundigheidsbevordering om regionaal nascholing te organiseren voor onze beroepsgroep.

Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister van het Nederlands Paramedisch Instituut en in het register bekkentherapie van Cecile Röst.
Met een aantal collega’s heb ik regelmatig een intercollegiaal overleg. Wij hebben een officieel samenwerkingsverband: “Beweegwijze”. Ook neem ik deel aan een bekkengroep en komen we jaarlijks meerdere keren bijeen met het netwerk chronische pijn.

Ik heb een gezin, ben nieuwsgierig en heb een brede interesse. Ik loop graag hard, wandel veel, houdt van (samen) zingen en speel saxofoon. Ik doe mijn best om gezond te leven en draag graag mijn kleine steentje bij om de wereld wat mooier te maken.

Bekijk hier het filmpje over mijn werkwijze.

Even voorstellen Marijke

In 1983 ben ik afgestudeerd van de Mensendieck opleiding, en in 1985 ben ik gestart met mijn eigen praktijk in Purmerend.

In de loop van de meer dan 30 jaar dat ik werk heb ik veel cursussen gevolgd op allerlei gebied, waarbij mijn interesse vooral ligt bij orthopedie en neurologie.

Patienten met complexe klachten van deze aard krijgen vaak te horen “dat ze er maar mee moeten leren leven”. Maar hoe dan?? Samen met hen zoek ik naar de beste manier. Door houdings- en bewegingsadviezen, onderhoudsoefeningen, veel tips voor het dagelijks leven en uiteraard een luisterend oor.  Mijn motto is daarbij vaak: “Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan”.
Deze patienten krijgen namelijk bijna allemaal te horen dat ze moeten “bewegen, maar wel met mate”. Dat is geen gemakkelijk advies! Betekent dit dat je maar gewoon moet doorzetten ook al doet het pijn, of moet je de pijn juist voorkomen door zo min mogelijk te doen? Vooral als er sprake is van langdurig bestaande klachten, heeft een patient zich al helemaal aangepast aan de beperkingen, en zijn er om de pijnlijke plek heen vaak verkrampte spieren ontstaan die het ontspannen/normaal bewegen aardig in de weg kunnen zitten. Soms moeten we daarom eerst zorgen dat pijnlijke verkrampte spieren (vooral rond littekens) weer in beweging komen. Daarvoor gebruik ik zo nodig ondersteunende Bindweefselmassage.

Verder heb ik een enorm assortiment aan oefeningen en kleine oefenmaterialen ter beschikking. Vanuit kleine oefeningetjes, die vaak in het dagelijks leven kunnen worden ingepast, werken we zo snel mogelijk toe naar de dagelijkse activiteiten. Vaak probeer ik ook de oefeningen tijdens dagelijkse werkzaamheden in te passen: zo kost het geen extra tijd, en slijpt het snel in.

Affiniteit met kinderen en tieners met houdingsproblemen heb ik altijd gehad.
Sinds 2005 ben ik afgestudeerd als Kinderoefentherapeut, en van 2008 tot juli 2016 werkte ik ook in mijn eigen praktijk in Wormerveer, Kinderoefentherapie Zaanstreek-Noord (www.kinderoefentherapie-zn.nl). Deze praktijk is nu overgenomen door Fabian Geerestein en Tamara de Boer, die voortgaan op de door ons ingeslagen weg.
Dit betekent dat ik in Purmerend minder kleine kinderen behandel, maar vooral veel tieners met houdingsproblemen (scoliose, kyfose), of met rug-, knie-, en voetklachten. Tieners kunnen lastig te motiveren zijn, maar door humor en een open en geïnteresseerde houding bouw ik meestal wel een goede band met ze op.
Sinds 2015 ben ik gecertificeerd als Schroth Best Practice therapeut, en sinds oktober 2016 ook als Schroth 3D therapeut. Deze behandeltechniek is specifiek gericht op patienten met scoliose. Niet alleen kinderen in de groei, ook volwassenen (ook met degeneratieve scoliose, en zelfs als ze al aan de scoliose zijn geopereerd) kunnen baat hebben bij deze wetenschappelijk bewezen effektieve oefenmethode.

Bij de behandeling gebruik ik soms de WII met balanceboard. Zo kan je al spelend leren om gestrekt en in goede balans te staan, en wordt het oefenen plezieriger.

Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici, met verbijzondering Kinderoefentherapie.

Samenwerken met collega’s en andere (para-)medici (vooral in de regio) vind ik belangrijk. Omdat ik al zo lang mijn praktijk voer heb ik een groot netwerk van contacten opgebouwd: zij kennen mij, en ik ken hen. Over en weer helpen we elkaar bij het zoeken naar oplossingen voor de hulpvragen van onze patiënten.

Met een groep collega oefentherapeuten heb ik een samenwerkingsverband Beweegwijze. Verder zit ik in een intercollegiaal groepje met andere Schroth therapeuten, waarbij we van elkaar kunnen leren. Tenslotte is ook elke scoliose anders.

Omdat ik wetenschappelijk onderzoek naar onze beroepsgroep belangrijk vind ben ik al ruim 10 jaar peilstation van LIPZ, een statistisch onderzoek vanuit het NIVEL.

Even voorstellen Sylvana

Sinds 2007 ben ik afgestudeerd en werkzaam als Oefentherapeut Cesar, Bachelor of Health. Naast dat ik algemeen oefentherapeut ben heb ik mij de afgelopen jaren gespecialiseerd in de longrevalidatie en psychosomatiek. Op korte termijn wil ik de post HBO opleiding psychosomatische oefentherapie starten om mijn kennis verder uit te breiden.

Vanaf januari 2016 heb ik een praktijk in Gezondheidscentrum Weidevenne aan de Melbournestraat in Purmerend. Tevens ben ik sinds 2008 ook werkzaam in Merem behandelcentrum Heideheuvel, wat een (derderlijns) longrevalidatiecentrum is. Ik begeleid daar in een multidisciplinaire setting patiënten met allerlei longaandoeningen en psychosomatische klachten.

Door het werken met longpatiënten is mijn interesse steeds meer gegroeid voor deze patiëntenpopulatie. Ik heb gemerkt dat het vaak patiënten zijn met veel en/of complexe klachten en problemen. Zij raken vaak beperkter in hun (bewegings-) mogelijkheden met als gevolg dat ze vastlopen in hun dagelijks leven. Ik vind het een uitdaging om deze mensen weer in beweging te krijgen en de meest, voor ons normale activiteiten, als bijvoorbeeld traplopen, een stukje wandelen of het aan- en uittrekken van schoenen weer uitvoerbaar te maken.

Ik vind het belangrijk dat mensen hun mogelijkheden ontdekken en plezier (terug) krijgen in bewegen met zo min mogelijk klachten. Dat ik hen hierbij mag coachen maakt voor mij dit vak zo bijzonder.

Door het werken met mensen die divers zijn in hun problemen vanuit verschillende invalshoeken vind ik het belangrijk om nauw samen te werken met andere disciplines zoals de longartsen, huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk af te stemmen.

Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister van het Nederlands Paramedisch Instituut.
Met een aantal collega’s heb ik regelmatig een intercollegiaal overleg. Ook neem ik deel aan een multidisciplinaire COPD netwerk in Utrecht en omgeving.

KP nummer: 19909917094

logo-kp
logo kinderoefentherapie
Netwerk Chronische Pijn
logo-kp