Naar de inhoud

Specialisaties

Bekkenoefentherapie

Bekkentherapie door de bekkenoefentherapeut en bekkenfysiotherapeut is gericht op patiënten met klachten in het gehele bekken-,  bekkenbodem- en buikgebied en de lage rug. Bekkenbodemklachten komen vaak voor bij zowel mannen als vrouwen. Een verstoorde functie van de bekkenbodem kan voor veel verschillende klachten zorgen. Denk bijvoorbeeld aan ongewild verlies van urine en/of ontlasting, een niet te onderdrukken drang om te plassen of ontlasten, zeer vaak naar het toilet moeten, moeilijk kunnen plassen of ontlasten en pijn in de onderbuik en pijn in de lage rug en bekken. Deze klachten gaan vaak samen met schaamte, angst (voor geurtjes, voor verlies van urine of ontlasting) en onbegrip. Hierdoor lopen mensen vaak door met klachten terwijl er mogelijk wel iets aan te doen is!
De bekkenbodemspieren werken nauw samen met de buikspieren, de rugspieren en de ademhalingsspieren en samen vervullen ze een belangrijke functie bij de controle over de houding, bewegingen, ademhaling, plassen, ontlasten en vrijen. De bekkenbodemspieren geven steun aan het bekken en dragen de buikorganen.

Klachten die samenhangen met disfunctie van de bekkenbodemspieren en die behandeld kunnen worden zijn o.a.:

-Verlies van urine en/of ontlasting
-Moeilijk te onderdrukken aandrang om te plassen en/of ontlasten
-Verzakking van blaas, baarmoeder of darm
-Obstipatie (harde ontlasting) en/of het moeilijk kwijt kunnen van ontlasting
-Vaak moeten plassen, eventueel gepaard gaand met moeilijk kwijt kunnen van de plas en/of een zwakke straal. Dit wordt ook wel LUTS klachten genoemd (lower urinary tract symptoms)
-Dysfunctional voiding; de bekkenbodemspieren en blaas werken niet goed samen
-Overactieve blaas (OAB)
-Vaak ’s nachts moeten plassen
-Terugkerende blaasontsteking
-Seksuele klachten gerelateerd aan bekkenbodemdisfunctie, voorbeelden zijn erectiestoornis, pijn bij vrijen (bij de vrouw dyspareunie genoemd), vaginisme
-Problemen na een operatie in het bekken/buikgebied
-Buikpijn en/of perineumpijn, stuitpijn, pijn in het scrotum,  eikel
-Voorkomen en behandeling van bekken- en lage rugpijn bij zwangeren
-rug-, bekken-, lies- en heuppijn bij mannen en vrouwen, mogelijk met een relatie met de bekkenbodemspieren
-Een operatie in het bekkengebied kan ook een indicatie zijn om ervoor- en erna bekkenfysiotherapie/oefentherapie te volgen.

Verderop wordt dieper ingegaan op bekkentherapie voor vrouwen en mannen.

Anatomie en functie bekkenbodem

De bekkenbodem speelt een zeer centrale rol bij veel functies in ons lichaam. Dit zijn we ons vaak niet bewust, omdat we de bekkenbodem niet (kunnen) zien. Ook rust er een taboe op bekkenbodemklachten, we praten niet over urineverlies bijvoorbeeld. Het is van belang om meer te weten over de bekkenbodemspieren, zodat u begrijpt hoe klachten samenhangen.

De bekkenbodem is een spiergroep die bestaat uit drie lagen. De bekkenbodem sluit het bekken af aan de onderkant. Deze spieren lopen van het schaambeen tot aan de stuit. Bij de vrouw bevinden zich er drie openingen; de plasbuis, de vagina en de anus. Bij de man zijn er twee openingen; de plasbuis en de anus. De bekkenbodem heeft als functie het dragen en ondersteunen van de bovenliggende organen, de blaas en de darm, en bij de vrouw ook de baarmoeder. De gehele bekkenbodem heeft een belangrijke functie bij het seksueel functioneren en stabiliseren van het bekken. De bekkenbodem zorgen voor het afsluiten en openen van de plasbuis en anus. De vagina heeft ook een functie bij het vrijen en baren.

Samengevat heeft de bekkenbodem een belangrijke functie in ons dagelijks leven. Wanneer de bekkenbodem te gespannen is, te zwak is of de coördinatie is niet goed, dan kunnen er klachten optreden. Deze klachten kunnen zich voordoen op seksueel gebied, tijdens het plassen of ontlasten, het steunen van de bovenliggende organen (door een verzakking) of tijdens het stabiliseren van het bekken, wat pijnklachten kan opleveren en/of in stand kan houden.

Bekkenbodemfunctie onderzoek en behandeling

Veel klachten zijn dus te relateren aan het niet goed werken van de bekkenbodemspieren. We onderzoeken de oorzaak  van de klachten en maken  samen een persoonlijk behandelplan. Met een inwendig onderzoek kan heel gericht het functioneren van de bekkenbodemspieren onderzocht worden. Dit onderzoek wordt alleen met uw toestemming uitgevoerd. Het wordt gerespecteerd indien u geen inwendig onderzoek wenst. Het kan zijn dat de bekkenbodem helemaal geen activiteit laat zien, te zwak is of juist te strak gespannen staat of dat de coördinatie (sturing) verminderd is. Ook kunnen in de bekkenbodem pijnpunten (myofasciale triggerpoints) aanwezig zijn. Deze pijnpunten kunnen bijvoorbeeld in relatie staan met aanhoudende buikpijn, pijn in het bekken of een gevoel van aandrang voor het ontlasten en plassen. U leert alle relevante spieren bewust te ontspannen, te trainen, en deze spieren leren weer goed te gebruiken, waardoor uw klachten verminderen.

EMG en FES

Tijdens de therapie kan gebruik gemaakt worden van EMG en FES. EMG staat voor electromyogram. Het biedt de mogelijkheid om een weergave van de activiteit van de bekkenbodemspieren in de vorm van een grafiek op een scherm van een EMG apparaat te laten zien. Via deze weergave op het scherm, kan er inzicht verkregen worden over de mate van rustspanning, en het vermogen van de bekkenbodemspieren tot aanspannen en ontspannen. Dit kan functioneel zijn wanneer iemand moeite heeft om zelf de bekkenbodemspieren te voelen.

Het meten van de spanning in de bekkenbodemspier gebeurt door middel van een inwendige probe. De therapeut zal u helpen met het aanschaffen van deze probe. Helaas wordt deze probe niet vergoed door de zorgverzekeraar. De probe wordt vaginaal of rectaal ingebracht, dan kan de meting plaatsvinden. De probe is d.m.v. draden verbonden met het EMG apparaat.

FES staat voor Functionele Electro Stimulatie. Deze behandelmethode wordt ingezet wanneer de bekkenbodem niet tot nauwelijks functioneert of wanneer het niet lukt om de bekkenbodemspier aan te spannen door onvoldoende  bewustwording van de bekkenbodemspier. In enkele gevallen wordt FES ingezet wanneer de spier te gespannen is, en het met andere ontspanningsmethoden niet lukt om te ontspannen.

Ook bij FES wordt gebruik gemaakt van een probe. Het woord ‘electro stimulatie’ zegt al dat FES door geleiding van stroom de spiercellen activeert zodat de bekkenbodemspier kan gaan aanspannen en weer ontspannen.

Bekkentherapie voor vrouwen

Bekkenklachten

Het bekken heeft een belangrijke functie in het vrouwelijk lichaam. Een zwangerschap kan bijvoorbeeld belastend zijn voor het bekkengebied. Er verandert veel in je bekkengebied in korte tijd. Vaak gaan bekkenklachten na de bevalling vanzelf weer over. Maar het kan ook zijn dat je pijn of andere klachten blijft houden.

Bekkenklachten hebben bovendien lang niet altijd te maken met een zwangerschap. Pijn in je bekkengebied kan vele oorzaken hebben. En het kan je dagelijks leven enorm beperken.

Urineverlies of ontlastingsverlies

Problemen als urineverlies of ontlastingsverlies komen vaak voor bij vrouwen. Vooral als je net bent bevallen kan het zijn dat je hier nog even hinder van ondervindt. Wees mild voor jezelf. Je bekken en bekkenbodem hebben een bijzonere prestatie geleverd. Het kan zomaar negen maanden duren voordat je volledig van je bevalling bent hersteld. Oefeningen kunnen je helpen je bekken en bekkenbodem te versterken. Daardoor zijn urineverlies en ontlasting verlies sneller verholpen.

De bekkenbodem van de oudere vrouw

Ook als je ouder wordt, kunnen problemen met het ophouden van urine of ontlasting een grotere rol gaan spelen. Bedenk dat je bekkenbodem in de loop van je leven veel te verduren heeft gehad. De spieren in je bekkengebied verslappen bovendien naarmate je ouder wordt onder andere door hormonale veranderingen, met alle gevolgen van dien. Daarnaast neemt ook de functie van de blaas en de nieren af en is de druk in de plasbuis verminderd. Dit heeft als gevolg dat de nieren dag en nacht filteren zodat er vaker in de nacht geplast moet worden. De blaas kan minder goed uitplassen, waardoor er meer urine achterblijft en de blaas eerder weer vol zit. Wanneer de druk in de plasbuis verlaagd is, sluit deze dus minder goed af met eerder kans op urineverlies. Het goede nieuws is dat je de blaas en de bekkenbodemspieren kunt trainen. Verlies van urine heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Het gebruik van incontinentiemateriaal wordt ingezet, maar vaak wordt niet gedacht aan bekkenbodemspiertraining. Dat is jammer en niet terecht! Heel veel oudere vrouwen zijn succesvol van urineverlies en ontlasting verlies af geholpen.

Aarzel niet en maak een afspraak. Contact

Bekkenpijn of stuitpijn

Heb je wel eens last van pijn rondom het bekken, of je stuit? Neemt deze pijn vaak toe bij vermoeidheid of plotselinge bewegingen en bij bukken, opstaan, draaien of liggen? Fietsen en lopen en hobbels in de weg kunnen je klachten verergeren. Stuitpijn verergert vaak bij (langdurig) zitten.

Bekken- en/of stuitpijn kunnen je erg beperken bij je dagelijkse activiteiten. Ervaring leert dat bij deze klachten de bekkenbodem ook een rol speelt. Blijf er niet mee zitten. Ik help je graag weer op weg!

Pijn in de onderbuik of liespijn

Het kan goed zijn dat liespijn of onderbuikpijn wordt veroorzaakt door bekkenproblemen. Dit veroorzaakt pijn rondom de bekkenbodem en straalt uit naar de onderbuik of liezen. De pijn kan verergeren door een onverwachtse beweging, of juist door lang zitten of staan. Het maakt dat je je behoorlijk onthand kunt voelen.

Verzakking van organen

De bekkenbodemspieren en het bindweefsel houden de buikorganen in ons lichaam op zijn plek. Helaas kan het gebeuren dat de organen in de onderbuik verzakken. Verzwakking van de spieren is vaak de oorzaak.

Bij een voorwandverzakking bijvoorbeeld, is de blaas naar beneden gezakt in het bekken.  Door de verzakte blaas, kantelt ook de vagina naar voren en beneden. Je kunt dit inwendig voelen als een balletje in de vaginawand.

De gevolgen van een verzakking kunnen vervelend zijn en pijnlijk. Kenmerkend is een zwaar of balgevoel tussen de benen.  Ook problemen met uitplassen of goed leeg ontlasten komen geregeld voor, en ongewenst urineverlies, of blaasontstekingen. De klachten verergeren naarmate de dag vordert en kunnen ook vermoeidheid veroorzaken. Je kunt je voorstellen dat dit heel beperkend is bij je dagelijkse bezigheden.

Vaginisme en pijn bij vrijen

We spreken van vaginisme als je niet of moeilijk een penis, vinger of tampon in je vagina kunt inbrengen, terwijl je dit wel wil. Soms gaat dit gepaard met pijn. Sommige vrouwen hebben altijd een vaginistische reactie gehad, anderen hebben ooit wel geslachtsgemeenschap kunnen hebben. Soms ontstaat de vaginistische reactie als gevolg van pijn bij het vrijen. Verder verschilt het in welke situatie de vaginistisch reactie optreedt: soms alleen bij pogingen tot geslachtsgemeenschap, soms tevens bij het inbrengen van een tampon of vinger.
Door vaginisme kunnen vrouwen zich incompleet voelen. Zij willen penetratie deel laten zijn van hun seksleven. Ook een kinderwens kan reden zijn hulp te zoeken voor vaginistische klachten. Samen met jou brengen we de vaginistische problemen in kaart. In de behandeling leer je vervolgens stapsgewijs je vaginistische reactie te verminderen en de ‘controle’ over je vagina te vergroten.

DIASTASE

Een diastase is een aandoening waarbij de rechte buikspieren van elkaar wijken, waardoor er een opening ontstaat in het midden van deze spieren. De rechte buikspieren, genaamd rectus abdomini zijn twee lange spieren met een peesplaat die er tussenin ligt, deze wordt uitgerekt zodat er ruimte tussen de spieren ontstaat.

De meest voorkomende oorzaak van diastase is zwangerschap. Naarmate de baarmoeder groeit en de baby zich erin ontwikkelt, wordt er steeds meer druk uitgeoefend op de buik- en bekkenbodemspieren. Deze druk kan leiden tot wijking of scheurtjes tussen de twee rechte buikspieren. Ditzelfde geldt voor overgewicht.
Bij met name te zwaar of verkeerde krachttraining waarbij onvoldoende gelet wordt op de buikdrukverdeling, kan er zoveel druk komen op de buikspieren dat deze gaan wijken. Door de ruimte tussen de buikspieren kan er een disbalans ontstaan in het steunen van de buik en de buikorganen, de rug, de bekkenbodem en/of het middenrif.

Bekkentherapie bij mannen

Klachten in de bekkenbodem. “Dat is toch iets voor vrouwen? Mannen hebben daar toch geen last van?” Dit idee bestaat bij veel mannen, maar is alles behalve waar. Blijf niet tobben met klachten aan je bekkenbodem! Bekkentherapie kan je snel en effectief helpen.

Veelvuldige of continue aandrang om te plassen

Dit is een veel voorkomend probleem, ook bij jonge mannen. Het ligt dan niet aan een vergrootte prostaat, maar de blaas kan onrustig zijn, bijvoorbeeld na een doorgemaakte blaasontsteking. Ook te veel spanning in het bui/bekken/bekkenbodemgebied kan de oorzaak zijn. Dit geeft druk en irritatie aan de blaas, met als gevolg dat je het gevoel hebt dat de blaas vol zit. Soms gaat dit gepaard met het moeilijker op gang komen van de plas, niet of moeilijk uitplassen en nadruppelen.
Bekkenbodemtherapie kan hierbij heel goed helpen.

Urineverlies of ontlastingsverlies

Herken je dat je bij niezen, hard lachen of bijvoorbeeld sporten wat urine of ontlasting verliest? Of dat je ineens erg nodig naar het toilet moet, maar net niet op tijd bent? Urine- of ontlastingsverlies veroorzaken veel ongemak en vaak ook schaamte. Het is een gevolg van bekkenproblemen en kan goed verholpen worden. Loop dus niet te lang met klachten door en gun het jezelf om weer zorgeloos te genieten van de dingen die je blij maken.

Prostaatklachten bij mannen

Als je ouder wordt, neemt je prostaat vaak in grootte toe. Dit hoeft geen probleem te zijn, tenzij de prostaat je urinebuis dicht drukt. Plassen gaat dan steeds moeilijker en kan zelfs pijn gaan doen. Klachten als vaak aandrang voor kleine beetjes, moeilijk op gang komen en het gevoel niet leeg te zijn en nadruppelen komen vaak voor. Ook kan de prostaat tegen je blaas aandrukken, waardoor deze minder urine kan opslaan. Omdat dit proces geleidelijk verloopt raken veel mannen er aan gewend.
Als je de symptomen op tijd herkent en contact zoekt met een bekkenspecialist, kunnen je klachten goed verholpen worden.

De bekkenbodem van de oudere man

Zoals hierboven beschreven staat, kan een vergrote prostaat tegen de urinebuis aan drukken. Door een toegenomen aantal alphaneuronen kan de druk in de urinebuis ook zijn toegenomen. Hier is medicatie voor. Als je hier mee door blijft lopen, raakt het systeem steeds meer ontregeld. Vaak kleine plasjes doen, slappe straal, niet goed uitplassen. Men gaat persend plassen, de bekkenbodemspieren gaan hierop reageren met disfunctie als mogelijk gevolg. Vanaf 70-75 jaar neemt de functie van de bekkenbodemspieren sowieso af zodat bij kracht zetten je bijvoorbeeld minder goed een windje tegen kan houden maar er ook urine of zelfs ontlasting verloren kan worden.  Daarnaast neemt ook de functie van de blaas en de nieren af en is de druk in de plasbuis verminderd. Dit heeft als gevolg dat de nieren dag en nacht filteren zodat er vaker in de nacht geplast moet worden. De blaas kan minder goed uitplassen, waardoor er meer urine achterblijft en de blaas eerder weer vol zit. Gelukkig zijn de capaciteit van de blaas en de functie van de bekkenbodemspieren  trainbaar! Aarzel niet en maak een afspraak Contact

Pijn in het scrotum (balzak)

Over pijn aan het scrotum wordt niet veel gesproken. Toch is het een veel voorkomend probleem bij mannen, jong en oud. Scrotumpijn ontstaat door te hoge spanning in de bekkenbodemspieren. Daardoor worden de testikels overgevoelig en dat kan vervelende pijn veroorzaken.

Scrotumpijn kan goed verholpen worden door goede bewustwording van de bekkenbodem en deze leren ontspannen.

Bekkenpijn, stuitpijn, liespijn

Heb je wel eens last van pijn rondom het bekken, of je stuit? Bij eenvoudige inspanningen als bukken, opstaan, draaien of liggen kun je verrast worden door een pijnscheut. Fietsen en (hard)lopen verergeren je klachten en bij een hobbelige weg neem je liever een blokje om. Deze klachten, en liespijn, kunnen gerelateerd zijn aan een te gespannen bekkenbodem.

Obstipatie

Obstipatie komt voor bij maar liefst 30% van de Nederlandse bevolking. We spreken van obstipatie als je minder dan 3 keer per week naar het toilet kan en de ontlasting dan ook hard is. Vaak hoor je dat de oplossing zit in het eten gezonde voeding, voldoende vochtinname en beweging. Maar wellicht doe jij dit al en loop je nog steeds rond met een harde pijnlijke buik en een opgeblazen gevoel… Obsitpatie kan ook veroorzaakt worden door een verstoring in de werking van de bekkenbodemspieren bijvoorbeeld. Te hoge of te lage spierspanning van de bekkenbodem zorgt er voor dat er ontlasting achterblijft in de endeldarm. Deze raakt verstopt, met obstipatie tot gevolg.
Blijf er niet te lang te lang mee rondlopen. Met de juiste oefeningen kom je vaak al een heel eind verder en voel je je al snel opgelucht.

Erectiestoornis

Erectiestoornissen zijn één van de meest gehoorde bekkenbodemproblemen bij mannen. Een erectieprobleem kan betekenen dat je helemaal geen erectie meer krijgt, of tot een onvolledige erectie komt, of dat er te snel verslapping optreed. De oorzaak ligt vaak in een verstoorde spierspanning in het bekkenbodemgebied. Een erectiestoornis kan ook gepaard gaan met pijn door verkramping. Veel mannen ervaren daarom schaamte, angst of spanning bij het vrijen, wat je natuurlijk enorm kan beperken in je levensgeluk.

Problemen met klaarkomen

Kom je wel eens te vroeg klaar? Heb je pijn bij het vrijen of voel je zoveel spanning dat klaarkomen eigenlijk helemaal niet meer lukt? Het kan zijn dat je dan last hebt van problemen met je bekkenbodemspieren. Het goede nieuws is: dat komt vaak voor, én daar kun je iets aan doen.

Bij zowel mannen als vrouwen spant de bekkenbodem af en toe aan naarmate de opwinding bij het vrijen toeneemt. Bij overmatige aanspanning van die spieren kun je pijn ervaren en de controle verliezen over het klaarkomen. Je komt daardoor sneller klaar dan je graag zou willen, of helemaal niet meer. Je kunt dit weer onder controle krijgen door training.

 

Opleiding bekkenfysiotherapie

Ik heb dezelfde opleiding succesvol afgesloten als de Master bekkenfysiotherapeuten, de 3 jarige Master of Science Bekkenfysiotherapie. Ik mag dezelfde handelingen, waaronder het inwendig onderzoeken en behandelen, uitvoeren omdat ik daartoe opgeleid en  bevoegd ben. Vanwege mijn andere achtergrond, namelijk oefentherapeut, in plaats van fysiotherapeut, kan en mag ik me geen bekkenfysiotherapeut noemen. Ik sta ingeschreven in het register Bekkenoefentherapeuten van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck (VvOCM).

 

naar boven

Kyfose en Scoliose

Bij een kleine groep pubers ontstaan tijdens de groei blijvende houdingsafwijkingen zoals Kyfose (Ziekte van Scheuermann) en Scoliose (zijwaartse verdraaiing van de rug). De meest gangbare, wetenschappelijk bewezen effectieve, behandelmethode voor deze problemen is de methode Schroth. Deze methode is ontwikkeld in Duitsland, en hier nog relatief onbekend. Het aantal therapeuten in Nederland is dan ook gering. Marijke heeft zowel het certificaat voor Schroth Best Practice therapeut, als voor Schroth 3D therapeut behaald. De Schroth methode bestaat uit zeer intensieve en gerichte oefeningen, die ook in het dagelijks leven kunnen worden toegepast. Hierdoor kan de wervelkolom ook tijdens zitten, staan en lopen worden ontlast, en wordt de behandeling veel effectiever dan wanneer er slechts éénmaal per dag wat oefeningen worden gedaan.
Bewustwording van de verkromming, en de daaruit voortvloeiende voorkeur voor een bepaalde houding ( denk aan scheef op de bank hangen, benen over elkaar slaan of op 1 been leunen) zijn essentieel.
Marijke heeft ook de cursus SEAS gedaan. Deze methode is ontwikkeld in Italië, en richt zich op houdingscorrectie bij minder grote curves. Dit maakt deze, ook wetenschappelijk bewezen methode, uitstekend geschikt voor tieners. Maar ook ouderen met veel pijnklachten kunnen met deze methode vaak veel vooruitgang en vooral pijnvermindering bereiken.
De spiegels die we bij Mensendieck oefentherapie gebruiken komen bij alle methoden goed van pas. In de praktijk van Marijke zijn ook spiegels tegen het plafond bevestigd, zodat zelfs in liggende houding de correctie kan worden bekeken.
(zie ook www.schroth-scoliosetherapie.nl).

naar boven

 

Oefentherapie en psychosomatische klachten.

Met spanning en stress is niets mis! Er is niets aan de hand als we ons er goed bij voelen. We hebben het zelfs nodig om goed te kunnen presteren, onszelf te motiveren en het beste uit onszelf te halen.
Een te hoge werkdruk, teveel drukte thuis, ingrijpende gebeurtenissen in ons leven, zorgen, problemen, conflicten of dagelijkse ergernissen kunnen extra stress opleveren. We kunnen daardoor uit balans raken. Veel en langdurige stress kan psychische en/of lichamelijke klachten veroorzaken.
Je herstelt in rustmomenten, momenten waarin je kunt ontspannen. Zodra er sprake is van teveel of langdurige stress, dreigt het gevaar dat lichaam en geest onvoldoende herstellen, met als gevolg lichamelijke en/of psychische klachten en verminderde prestaties. Stress wordt ongezond wanneer we stress niet afwisselen met ontspanning en herstel.
Hoe meer het evenwicht tussen tussen de geestelijke en lichamelijke belasting en belastbaarheid uit balans raakt, hoe meer signalen van stress we afgeven.

Enerzijds kunnen wij stress psychisch ervaren. Anderzijds kunnen wij stress ook meer lichamelijk ervaren. Vaak is het een combinatie van psychische en lichamelijke klachten. We spreken dan van psychosomatische klachten. Het kenmerk van psychosomatische klachten is dat bij het ontstaan en in stand houden van deze klachten zowel lichamelijke, geestelijke als sociale factoren een rol spelen. Ook de manier waarop we tegen een klacht aankijken of hoe we met problemen omgaan, kan een rol spelen. Wij noemen dit een ineffectieve klacht- of probleemhantering.

Voorbeelden van spanningsklachten

Lichamelijke klachten:

algehele vermoeidheid, spier- en gewrichtsklachten, nek-, rug- en hoofdpijn, RSI (tegenwoordig KANS genoemd; klachten van arm, nek, schouder), buikklachten, benauwdheid, hyperventilatie, hartkloppingen en slaapproblemen.

Psychische klachten:

prikkelbaarheid, piekeren, moeilijk kunnen concentreren, neerslachtigheid, vergeetachtigheid, angstgevoelens, onzekerheid en overspannenheid, nervositeit, machteloosheid.

Sociale componenten:

conflicten, hoog ervaren werkdruk, verminderde prestaties, verminderde motivatie en ziekteverzuim.
Daarnaast bijvoorbeeld ook gedragssymptomen zoals overmatig eten en roken en tandenknarsen tijdens de slaap.

De behandeling

Wij geven u inzicht in de relatie tussen lichamelijke klachten en (mogelijke) psychosociale oorzaken. U ontdekt en leert mogelijkheden om uw gezondheid positief te beïnvloeden. De therapeut leert u signalen van uw lichaam te voelen en te leren luisteren naar uw lichaam. Het leren omgaan met stressfactoren, het benutten van energiegevers (vriendschappen, relatie, sport en hobby bijvoorbeeld) en het leren ontspannen spelen hierbij een centrale rol.

Pubers

Tijdens de laatste jaren van de basisschool en op de middelbare school groeien kinderen enorm snel. Zo kunnen ze opeens veranderen in lange slungels met een matig lichaamsbesef, die constant op de stoel of bank onderuit hangen. Meisjes schamen zich soms voor hun borsten, en trekken hun schouders hoog naar voren op. Ze zijn het liefst voortdurend met hun telefoon of tablet bezig.

Deze houdingen kunnen uiteindelijk tot veel klachten leiden, en vaak zien ouders het met lede ogen aan. Vooral als zij zelf ook last hebben van bijvoorbeeld hun nek of rug, vrezen ze dat hun kinderen hetzelfde te wachten staat.

Wij zien in de praktijk dan ook veel pubers met een slechte houding, waarvan de meesten gelukkig (nog) geen klachten hebben. Om deze houding te kunnen corrigeren moeten zij zich er eerst van bewust worden, en de spiegels van de oefentherapeut zijn daarvoor onontbeerlijk. Het is voor de meeste kinderen een eye-opener als zij zichzelf eens in de spiegel zien zitten of staan. Dan begrijpen ze waarom hun ouders steeds riepen: “Zit toch eens rechtop!”. In de meeste gevallen volstaan enkele spierversterkende en houdingscorrigerende oefeningen om de houding weer te herstellen. Om terugvallen te voorkomen worden deze wel regelmatig gecontroleerd, en wordt de behandeling maar heel langzaam afgebouwd.

Bij Marijke kunnen de pubers ook oefenen op het WII balance-board, een speelse manier om een symmetrische houding in te slijpen. Verder wordt het kind gestimuleerd een passende sport te zoeken, waar deze beweging ook uitgevoerd wordt. Dit kan voor meisjes streetdance of aerobic zijn, maar ook vechtsporten, zwemmen en roeien kan goed werken. Fitness wordt voor kinderen in de groei niet aangeraden.

naar boven

Chronische pijn

Veel mensen ervaren pijn. We spreken van chronische pijn wanneer deze pijn langer dan 3 maanden aanwezig is. 1 Op de 5 personen heeft chronische pijn. Wanneer dat het geval is, kan het een eigen leven gaan leiden, met grote gevolgen voor uw dagelijkse functioneren. In veel gevallen brengt pijn ook grote onzekerheid met zich mee. U vraagt zich wellicht af: wat heb ik, en hoe moet ik er mee omgaan? Bij chronische pijn kunt u denken aan langdurige rug-, bekken of nekklachten maar ook aan bijvoorbeeld artrose, reuma, whiplash en fibromyalgie. Ook Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) en Chronisch Vermoeidheid Syndroom(CVS) komen in aanmerking voor deze behandelwijze. Omdat Marcella als bekkentherapeut gespecialiseerd is in klachten van bekken, lage rug en bekkenbodem, heeft deze gebieden haar speciale aandacht.

Pijn is een waarschuwing van het lichaam. Er is iets niet in orde en daar moet iets aan gedaan worden. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak, gaat deze pijn weer over. Acute pijn is dus nuttig. Pijn kan echter ook chronisch worden. Bij chronische pijn is de oorzaak van de pijn niet altijd even duidelijk (meer). De pijn heeft dan geen waarschuwingsfunctie meer en er is geen één op één relatie (meer) met het oorspronkelijke letsel. De pijn gaat als het ware een eigen leven leiden, met gevolgen voor het dagelijks leven.
Het kan zijn dat u bijvoorbeeld bepaalde bewegingen gaat vermijden uit angst voor de pijn of schade, omdat deze als acute pijn blijft aanvoelen. Of u bijt zich juist door de pijn heen, wat bij heftige pijn moeilijk of niet vol te houden is.

De behandeling van chronische pijn

Gestart wordt met het in kaart brengen van de oorzaken van uw pijn, uw ervaring van de pijnklachten en hoe u hiermee omgaat. Welke (instandhoudende) factoren spelen een rol? Hoe tevreden bent u met hoe u omgaat met de pijn? Ons uitgangspunt is dat u weer grip op uw klachten krijgt en uw kwaliteit van leven en activiteiten niveau verbetert. Dat de pijn niet meer leidend is in het leven, maar een onderdeel ervan.

Tijdens de behandeling zijn wij uw coach in dit proces. Ook de acceptatie van de pijn en de situatie is een essentieel aandachtspunt. Pijn doet iets met een mens, het heeft invloed op uw leven. Door acceptatie van de pijn ontstaat er ruimte voor verandering, voor de bereidheid om zich ondanks de pijn te richten op de wensen en behoeften, of het handelen zinvol aan te passen aan de lichaamssignalen. Deze lichaamssignalen leert u bewust worden en herkennen.
Door middel van ontspanning, bewegen, afleiding, verandering van gedachten en informatie over pijn d.m.v. pijn-verklaringsmodellen brengen we het pijnsysteem tot rust en leert u leven naar waardevolle doelen. Daarnaast krijgt u houdings- en bewegingsadviezen, kijken we naar bijvoorbeeld de verhouding tussen rust en activiteit en werken we aan stapsgewijs aan het uit breiden van uw activiteiten.
Samen met ons gaat u met uw eigen doelen aan de slag. Dat betekent zorg op maat. Deze doelen richten zich op het verbeteren van die vaardigheden die voor u belangrijk zijn. Voor de een betekent dit ‘normaal leven en werken’ en voor de ander ‘beter omgaan met spanningen’ of een uur kunnen wandelen. In plaats van dat u te horen krijgt wat u moet doen, is het de bedoeling dat u zelf meedenkt.

Het Netwerk Chronische Pijn

Marcella is aangesloten bij het netwerk chronische pijn. Dit netwerk bestaat uitsluitend uit oefentherapeuten die gespecialiseerd zijn in de behandeling van mensen met chronische pijn. Al deze oefentherapeuten volgen een eenduidige, zich steeds vernieuwende behandelwijze, vastgelegd in het Chronisch Pijn Protocol. Dit protocol is samen met revalidatieartsen ontwikkeld en wordt jaarlijks op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten bijgesteld en aangescherpt.
Het Netwerk Chronische Pijn is landelijk gedekt en werkt samen met verwijzers zoals revalidatieartsen, reumatologen, anesthesiologen, psychologen en huisartsen. Wij onderhouden op regionaal contact met deze verwijzers en zorgen dat de behandeling snel kan starten.
Bekijk het filmpje van het netwerk chronische pijn:

naar boven

Slaapoefentherapie bij slaappproblemen

Oh hoe frustrerend is het als je niet kunt slapen!

2173895268_592a6a7abb_b
Slapen is essentieel voor onze gezondheid. Het is nodig voor herstel, groei en geeft weer nieuwe energie voor de dag.  Veel mensen leiden aan slapeloosheid. Slaapproblemen kunnen chronisch worden. Dan kom je al gauw in een vicieuze cirkel. Je gaat je zorgen maken over het niet slapen en dit zorgt voor (meer) spanning.  Slaap is sterk te beïnvloeden door gewenning. Dit heet conditionering. Zonder hulp is dat maar moeilijk te doorbreken.

Wanneer heb je een slaapprobleem?

 • Als je moeite hebt met inslapen
 • Slecht doorslaapt
 • ’s Morgens te vroeg wakker wordt

Dit kan onder andere deze gevolgen hebben voor je stemming, prestaties en gezondheid:

 • Vermoeidheid overdag8130342513_aa7649ff3c_z
 • Prikkelbaarheid, kort lontje
 • Angst, overspanning
 • Symptomen van depressie
 • Gebrek aan concentratie en coördinatie, vergeetachtigheid
 • Langere reactietijd
 • Meer fouten maken, slechter presteren
 • Hart- en vaatziekten (bv hoge bloeddruk)
 • Overgewicht (obesitas) en suikerziekte (diabetes)
 • Je hebt een slaapprobleem als je merkbaar lijdt aan het tekort aan slaap. Dus duidelijke kenmerken van moeheid die het dagelijks functioneren ondermijnen.

Hoe werkt slaapoefentherapie?

Een slaapprobleem is een 24-uurs probleem. Hoe je de dag doorbrengt, heeft invloed op je nacht.  Uiteraard heeft (de kwaliteit van) je slaap invloed op je functioneren. Gedachten hebben invloed op hoe je je voelt en dit bepaalt je gedrag. Via cognitieve gedragstherapie (CTG) technieken kun je leren daar meer inzicht in te krijgen en invloed op uit te oefenen. CTG helpt gedachten weer functioneel, waar en/of nuttig te maken. Hoe nuttig is bijvoorbeeld de gedachte “ik moet echt slapen want morgen moet ik vroeg op en de hele dag werken”… Deze gedachte zal je eerder wakker houden! Slapen en moeten gaan niet goed samen.
Tijdens de behandeling krijg je opdrachten waarmee je kunt experimenteren zodat je kunt ervaren wat voor jou werkt. Je krijgt tips en adviezen. Wat zijn feiten, wat zijn fabels? Wat is goede slaap-hygiëne? Daarnaast ontspanningsoefeningen om te ontspannen en makkelijker in te slapen. Een slaapmatras en een deken liggen voor je klaar! Het invullen van vragenlijsten en een slaapdagboek kunnen helpen inzicht te krijgen in je slaappatroon, je gewoontes en gedachten (rondom het slapen).
Na een uitgebreide intake maken we een op maat gesneden behandelplan op.
Slaapoefentherapie is gebaseerd op de laatste evidence based inzichten. Dit betekent dat de nieuwste wetenschappelijke inzichten worden toegepast tijdens de behandeling. Het  blijkt dat een gedragsmatige aanpak bij slaapproblemen zeer succesvol is.

Kortom stap voor stap zorgen dat jij weer beter slaapt en met energie aan de dag begint!

 • 24 uurs intake6359992745_354ce84b33_b
 • Beïnvloeden slaapgewoontes
 • Adviezen en tips afgestemd op jouw behoeften
 • Ontspanningstechnieken
 • Cognitieve gedragstherapie

Voor wie?

Voor iedereen die gemotiveerd is om de slaap te verbeteren. Het zal tijd, oefening en aandacht vragen!
Meer info
Kijk voor meer informatie op de site van de slaapoefentherapeuten (Mensendieck en Cesar); www.slaapoefentherapie.nl.
naar boven

Bekkenpijn

Bekkenoefentherapie kan goed helpen bij bekkenpijn (bekkeninstabiliteit). Bekkenklachten kunnen gerelateerd zijn aan de zwangerschap maar dit hoeft niet. Vaak is er sprake van een verstoorde spierbalans. Tijdens de zwangerschap wordt het bekken beweeglijker  en kan het eerder uit balans en overbelast raken. Dit kan komen door bijvoorbeeld een ongunstig houdings- en bewegingspatroon, vermoeidheid of door een veranderde en/of slechte (spier)conditie.

Bekkenpijn kan voorkomen in het schaambeen, de bekkengewrichten aan de achterkant , het stuitje, de onderrug, de billen, liezen en bovenbenen. Vaak zijn bewegingen zoals het omdraaien in bed, (trap)lopen, uit de auto stappen of opstaan uit een stoel pijnlijk.

Als master geschoold bekkenoefentherapeut kan Marcella je helpen om de balans rondom het bekken zoveel mogelijk te herstellen en daarmee de pijn te verminderen door gerichte oefeningen en adviezen. Onder andere de bekkenbodemspieren spelen een belangrijke rol. Tijdens de behandeling is daar ook aandacht voor.

Tijdens de behandeling wordt gewerkt aan:

 • Houdings- en bewegingscorrectie
 • In balans brengen van het bekken, eventueel met manuele hulp van de therapeut
 • Bevorderen van de stabiliteit en juiste spierspanning rond het bekken
 • Het vinden van evenwicht tussen belasting en belastbaarheid
 • Aandacht voor ontspanning
 • Zo nodig adviseren van hulpmiddelen
 • Tips en adviezen voor de periode voor, tijdens en na de bevalling
 • Verminderen van mogelijke angst voor bewegen en voor de bevalling

Na de bevalling bestaat de behandeling ook uit:

 • Opbouwen van kracht en coördinatie van de spieren rondom het bekken
 • Opbouwen van de algehele conditie en de belastbaarheid
 • Begeleiding in het opbouwen van activiteiten

Kijk voor meer info en tips op het blog; 11 Tips bij bekkenklachten/bekkeninstabiliteit.

naar boven

Artrose

Wat is artrose?

Artrose is een aandoening van de gewrichten. Een gewricht wordt meestal gevormd door twee botten. Om de uiteinden van die botten ligt een gladde bekleding: het gewrichtskraakbeen. Dit zorgt ervoor, dat de botuiteinden soepel ten opzichte van elkaar kunnen bewegen.

Artrose is een aandoening waarbij het gewrichtskraakbeen in kwaliteit achteruit gaat en op den duur zelfs geheel kan verdwijnen. De botuiteinden zelf gaan elkaar dan raken. Mede hierdoor ontstaan er ook problemen met het onderliggende bot. Als reactie op de verminderde kraakbeenbescherming gaat het bot zijn dragende oppervlak vergroten om de druk op het gewricht te verminderen. Het gewricht kan daardoor misvormd raken. Bij artrose is er sprake van het achteruit gaan (degeneratie) van één of meer gewrichten, niet berustend op een ontsteking. Het wordt altijd gekenmerkt door misvorming van het gewrichtsbot, abnormale botwoekering en verminderen van omvang van het gewrichtskraakbeen. Dit wordt soms gevolgd door een ontsteking van het omringende weefsel. Hierdoor worden bewegingen pijnlijk en u krijgt de neiging om het gewricht steeds minder te gaan bewegen. Door minder te bewegen gaat de conditie van het kraakbeen steeds verder achteruit, worden spieren zwakker, en is er minder doorbloeding rondom het gewricht.

Vóórkomen en ontstaan van artrose

Artrose kan in alle gewrichten optreden, maar komt voornamelijk voor in de gewrichten van de handen, knieën, heupen en wervelkolom. Artrose komt erg vaak voor. Artrose kan op verschillende manieren ontstaan: Bij overbelasting of herhaalde blessures kan het slijtageproces sneller gaan dan normaal. Een andere oorzaak kan gelegen zijn in een afwijking in de stand van bijvoorbeeld het heupgewricht; hierdoor zal de heup sneller slijten.

Symptomen van artrose

Het meest opvallende is pijn bij bewegen, vooral als je begint te bewegen (startpijn). Het gewricht voelt stijf aan, vooral na enige tijd rust (liggen, zitten). Het gewricht kan niet meer volledig bewegen, en soms hoor je een krakend of knisperend geluid (als een tak die knapt).
Er kunnen ook kunnen gewrichtsontstekingen ontstaan (artritis) doordat kraakbeendeeltjes in het gewricht komen of door de kraakbeenveranderingen. Het gewricht wordt dan warm en gezwollen, maar dit duidt niet op reuma. Er komen namelijk geen reumafactoren in het bloed voor. Bloedonderzoek geeft dan ook geen afwijkend beeld.

Adviezen bij artrose

Blijf actief, vermijd onder- of overbelasting. Kies voor bewegingsvormen met veelzijdige bewegingen, vermijd onverwachte bewegingen of sporten met springen. Kies een activiteit die u leuk vindt en die bij u past. Variatie in bewegen voorkomt verveling. Zorg voor gedoseerd belasten in huis: let op bij traplopen, hurken en knielen. Als het gewricht ontstoken is kan koelen met ijs of een coldpack verlichting geven. Warmte is vaak prettig bij startstijfheid, het gewricht kan dan makkelijker in beweging komen en is minder pijnlijk. Pas echter geen warmte toe als het gewricht ontstoken is. Verander regelmatig van houding, buig en strek de gewrichten tussendoor een aantal keren extra.

Behandeling bij artrose

Het doel van de behandeling is om uw bewegingsbeperkingen zoveel mogelijk te verminderen.
Recente onderzoeken tonen aan dat actief oefenen, en dan met name in de vorm van activiteiten uit het dagelijks leven, het meest bijdragen tot gezond functioneren, het welbevinden, vermindering van klachten en het bereiken van zelf gestelde doelen. We gaan dus functioneel oefenen. Dit blijkt uit onderzoek beter te werken dan wanneer men alleen spierversterkende oefeningen doet. Ook op langere termijn! Er zijn geen apparaten nodig voor de uitvoering, zodat geen therapieafhankelijkheid ontstaat ten opzichte van de therapeut en u thuis alle oefeningen uit kunt voeren.

Het niveau van de oefeningen wordt opgebouwd van licht naar zwaar zodat uw mogelijkheden verbeteren.
Er zijn oefeningen voor bijvoorbeeld de enkels, de knieën, de heupen, de rug, nek, handen en schouders.
De zorg is vraag/patiënt gericht; u kiest zelf 3 activiteiten uit waarbij u het meest hinder ervaart en daar gaan we mee aan de slag.

naar boven

 

Bekkenbodemtherapie bij bekkenbodemklachten


Bekkenbodemtherapie kan gegeven worden door de bekkenoefentherapeut en de bekkenfysiotherapeut. Marcella is Master geschoold bekkenbodemtherapeut. Bekkenbodemproblemen kunnen worden veroorzaakt door te zwakke of te gespannen bekkenbodemspieren. De klachten kunnen  zeer divers zijn. Dit komt omdat de bekkenbodemspieren veel taken hebben. Bekende bekkenbodemproblemen die behandeld kunnen worden zijn:

 • Ongewild verlies van urine of ontlasting (incontinentie)
 • Niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten
 • Frequente aandrang om te plassen
 • Moeilijk kwijt kunnen van ontlasting (obstipatie)
 • Verzakking van blaas, baarmoeder of darmen
 • Pijn in de onderbuik of de geslachtsdelen
 • Seksuele stoornissen zoals vaginisme, pijn bij het vrijen of erectiestoornissen
 • Problemen voor of na operaties in de onderbuik
 • Bekkenklachten of lage rugklachtenfoto springende vrouwen

Bekkenbodem en urine incontinentie

Ongewild urineverlies is een van de meest voorkomende bekkenbodem disfuncties. Urine incontinentie kan optreden bij buikdrukverhogende momenten zoals hoesten, niezen en bij inspanning zoals tillen en sporten. Dit heet stress urine incontinentie. Urge urine incontinentie is het ongewild verlies van urine bij aandrang. Urine incontinentie bij vrouwen kan o.a. het gevolg zijn van zwangerschap en bevalling. Bij mannen kunnen o.a. een vergrote prostaat, een prostaatoperatie of teveel spanning van de bekkenbodemspieren de oorzaak zijn.

De behandeling van bekkenbodemproblemen

 • U leert oefeningen en krijgt voorlichting en begeleiding om de functie en conditie van de bekkenbodem te verbeteren
 • U krijgt informatie over de werking van de blaas, darmen en bekkenbodemspieren in relatie tot uw klacht, oorzaken en gevolgen
 • U leert de bekkenbodem op de juiste manier te gebruiken bij dagelijkse houdingen, bewegingen en activiteiten
 • Advies over onder andere toiletgedrag, drinken en voeding
 • U leert zo nodig hoe u zich beter kunt ontspannen

Oefentherapie en ademhaling

U voelt zich benauwd in rust, bij inspanning of u bent beperkt in activiteiten in uw dagelijks leven. U heeft last van hoestbuien en/of slijmvorming. U merkt dat dit u angstig maakt. U denkt misschien dat het beter is om lichamelijke activiteit te vermijden en daarmee uw benauwdheid te verminderen. Het omgekeerde is echter waar!
Longen

De ademhaling is een belangrijk onderdeel van het dagelijks bewegen en daarmee ook van het lichamelijk en geestelijk functioneren. Ademen doen we onbewust. Toch kan door diverse oorzaken, bijvoorbeeld benauwdheid door allergie en hyperventilatie, de ademhaling minder goed verlopen. Het lichaam kan uit balans raken door een ontregelde ademhaling als gevolg van bijvoorbeeld (over)spanning of pijnklachten. Symptomen als duizeligheid, hartkloppingen, benauwdheid of moeite met doorademen kunnen optreden.

Duurt zo’n situatie te lang, dan loopt u het risico in een vicieuze cirkel te belanden, waardoor u niet meer optimaal in uw dagelijks leven kunt functioneren. Het is erg belangrijk dat u leert een dergelijke situatie te doorbreken en te voorkomen.

De oefentherapeut maakt u bewust van uw houding en manier van bewegen en relatie tot, in dit geval, ademhalingsklachten. Samen met de oefentherapeut gaat u op zoek naar de oorzaak van de problemen rondom de ademhaling.


naar boven

 

logo-kp
Netwerk Chronische Pijn
logo-kp